torsdag 19 mars 2009

Min väg, mina val

Det är titeln på f.d. statsminister Göran Perssons bok.
Jag har haft den som CD-bok i bilen de senaste veckorna när jag pendlat ner till renarna i Nederhögen. Det är han själv som läst in boken vilket ger den en extra dimension i och med att han vet var betoningarna etc. skall ligga. Den var överraskande intressant att lyssna på även om han är VÄLDIGT självgod vad gäller hans egna insatser i politiken. Inte minst för att den spänner över den period som jag själv varit politiskt aktiv i Miljöpartiet. Jag känner därför igen väldigt många händelser och får här en förklaring över varför (s) och statsminister Persson gjorde som dom gjorde. Bland annat när det gäller budgetförhandlingarna mellan (s), (v) och (mp), där jag själv varit inblandad i under perioden när jag dels satt i partistyrelsen och sedan även i mp:s budgetförhandlingsgrupp.

Mycket av det som Persson berättar är sådant som varit okänt utanför den inre kretsen i (s). Inte själva händelserna i sig men väl hur de hanterats, analyserats och diskuterats internt.

Jag rekommenderar var och en som är intresserad av politik att lyssna på den, inte läsa den.
Som kuriosa kan jag nämna att samerna nämns en enda gång i boken. Det är när Persson berättar om ett av många möten med Israel och dess premiärminister Ariel Sharon och premiärministern säger att han tycker att Sverige borde lösa sitt sameproblem innan man har åsikter om hur Israel skall lösa Palestinafrågan. Persson kommenterar inte vidare frågan. Tyvärr får jag väl säga. Men han tyckte väl inte att samefrågan var särskilt viktig! Margaretha Winberg är förvånande nog knappt heller nämnd, vad gäller personliga kommentarer utan bara kortfattat när hon utnämnts till olika possitioner.
För att få andra vinklingar på de politiska händelserna i (s) skall jag nu ge mig på Margaretha Winbergs och sedan Per Nuders memoarer.

Inga kommentarer: