fredag 6 mars 2009

Sametingselände

Jag är upprörd!
Som vanligt, skulle jag kunna säga, över Sametingets undfallenhet mot en politisk pajas.
Nu ska jag skriva en massa skit om Sametinget. Sluta läs här den som inte vill bli upprörd åt ena eller andra hållet.

Som jag tidigare berättat här så krävde ett antal (15st. jag skrev visst 16 förut men det var fel) sametingsledamöter att ett extra plenum skulle kallas in. I går kväll hade Sametingets presidieordförande (i enlighet med arbetsordningen) kallat till ett telefonsamrådsmöte med styrelsen och presidiet för att " efter samråd inom presidiet och med styrelsen bestämma tid och plats för det extra plenumet". Eftersom jag ingår i presidiet så var jag med. Kansliet meddelade att ett normalt plenum kostar i snitt 972 000 kr. Pengar som inte finns budgeterade. Alla bordlagda ärenden från Åsele skall tas upp och däribland Sametingets internbudget.
Konsekvensen av ett extra plenum blir att annan verksamhet inom Sametinget måste bantas med kostnaden för det extra plenumet. Samrådsmötet ansåg att det extra plenumet skulle kunna genomföras på en dag plus resdagar, vilket kommer att kosta ca 600 000 kr. Det är helt otänkbar att vi skall hinna med alla de bordlagda ärendena på bara en dag vilket kommer att få som konsekvens att fleratlet av ärendena kommer att bordläggas ytterliggare en gång och få tas upp av det nyvalda Sametinget (val den 17 maj) i höst.

Jag föreslog att ordföranden skulle använda sig av §11 och som det står: "undantagsvis ställa in ett plenum när det föreligger särskilda skäl för det." Motiveringen skulle vara att det saknas pengar för att genomföra ett extra plenum. Mitt förslag förkastades naturligtvis naturligtvis av de övriga. Jag föreslog då att det extra plenumet skulle hållas i samband med invigningen av det nyvalda Sametinget i slutet av augusti för att minimera extrakostnaderna. Inte heller det förslaget föll i god jord. Hur det blev får ni veta i slutet av nästa vecka när det offentliggörs.


För att återgå till vad jag skrev i inledningen om den politiska pajasen. Det är en och samma person som står bakom allt detta elände. Först lyckas han kuppa igenom ett förslag om att det är Sametinget i Plenum som skall anta den interna budgeten. Tidigare har det varit styrelsen som fastställt den. Sedan, på nästkommande plenum, så lägger han på sittande möte ett motförslag till styrelsens budgetförslag vilket innebär förändringar på flera miljoner och dessutom innebär att ett antal avtalsbrott mot ingångna anställningsavtal för personalen. Detta trots att hans parti ingår i styrelsen och dessutom innehar vice ordförandeposten. Ett klart misstroende mot styrelsen alltså.

Han lyckas få med sig en majoritet av ledamöterna för sitt förslag och i ren desperation begär styrelsen då bordläggning av ärendet, vilket man får med endast 1 rösts övervikt. (1/3 av ledamöterna behövs för en bordläggning).
Han tar då initiativ till att begära att ett extra plenum skall inkallas för att alla de bordlagda ärendena skall tas upp.
För något år sedan lade han, också då på sittande möte, ett förslag om att Sametingsledamöternas dagsarvoden skulle höjas rejält. Inte heller det fanns budgeterat och kostade ca 1 000 000 kr/år vill jag minnas. Det var ett populistiskt förslag och lockade även flera ledamöter från styrelseblockat att rösta för hans förslag och mot styrelsen. Naturligtvis reserverade jag och mitt parti oss mot även det förslaget. Hans förslag var i sig ett misstroende mot styrelsen vilken borde avgått redan då, vilket den naturligtvis inte gjorde.

Ja, just ja. En anledning till att så många ärenden var tvungna att bordläggas var att bl.a. han och några andra herrar upptog stora delar av tiden i talarstolen i ärenden som inte var beslutsärenden utan bara skulle läggas till handlingarna. Jag tror att det var väldigt medvetet. Ingenting han gör är utan baktanke. Och det är ingen politisk duvunge vi talar om. Han har varit ledamot sedan 1993 utom några år när hans parti bojkottade Sametinget. Dessutom har han varit Presidiets ordförande, är ordförande i Samefonden och i en gubbkommitté som kallas Självbestämmande kommittén. Han kallar sig samisk jurist och har skrivit flera böcker.

Han brukar skryta med att han har rekordet att hålla ett långt inlägg i talarstolen på ett plenum (Kiruna, året minns jag inte) Jag tror det var 3-4 timmar eller något sådant. (Vi har tyvärr ingen tidsbegränsning så länge de håller sig till ämnet)
I allt han har företagit sig i Sametinget sedan 1993, har han sett till att själv sko sig rejält ekonomiskt.

Det är alltså med beräkning han gör det han gör och absolut inte i politisk oskuldsfullhet. Hade han varit en svensk riksdagsman, tillika f.d. talman hade journalister grävt fram allt om honom och den politiska karriären hade varit över för länge sedan.
Men nu talar vi om den samiska världen och de samiska journalisterna och då grävs det ingenting med påföljden att han kan fortsätta att styra och ställa med Sametinget som han vill. Styrelsen följer hans minsta vink med påföljden att miljontals kronor måste omdisponeras så som han vill och personalen mår dåligt då de inte vet om deras tjänster måste dras in eller att de omplaceras till annan ort. Servicen till den samiska allmänheten kommer att försämras och myndighetsuppgifter kommer inte att kunna verkställas som de borde.

Det ruskiga är också att han lyckas få med sig så många andra ledamöter på sina tokiga förslag, utan att de nog inser konsekvenserna av dem. Han själv är däremot helt på det klara med konsekvenserna och flinar bara åt det.
För att han är så duktig så har hans parti nu föreslagit att han ska representera Sametinget på en studieresa till Kanada på departementets och EU:s bekostnad………
Om styrelsen godkänner det så blir jag inte förvånad, undfallen som den är.


Inga kommentarer: