tisdag 30 juni 2009

Chile 22 juni

Vaknade till en strålande sol. Frost på backen men skönt i solen mot husväggen. Dagens program bestod i att göra den vanliga presentationen om Samer-Rennäring-Skogsbruk-Fsc-cerifiering för lokalt skogsfolk i samhället Canete. 12 personer från olika skogsbolag hade mötte upp och vi hade en givande frågestund och diskussion efteråt. Jag har börjat bli inkörd på min powepoint presentation nu så det rullar på rätt bra. Den tar ungefär tre timmar inklusive diskussioner.
Det som jag trycker särskilt på är vikten av dialog mellan ursrungsfolk och skogsbrukets företrädare och berättar då om hur samråden mellan rennäringen och skogsbruket kom till och hur de sedan har utvecklats inte minst efter FSC-cerifieringen.
Även de utbildningsinsatser som initierades av samrådsgruppen skogsbruk-rennäring redogör jag för. Alltså utbildningen för skogsfolk om rennäring och samernas kultur samt motsvarande om skogsbruk för rennäringsföreträdare. Hur mycket enklare det blev när vi kunde ”tala samma språk” och förstod varandras kulturer. Vikten av att upprätta tydliga protokoll som godkänns av bägge parter.
Naturligtvis går jag också igenom den svenska FSC-standardens del om princip nr 3 (om ursprungsfolks rättigheter). Jag tar ockå upp vikten av att dokumentera och registrera särskilt viktiga platser ur kulturell, andlig, arkeologisk m.m. betydelse och berättar hur vi har gått tillväga.
Kommer också in lite på renbruksplanerna som samebyarna har börjat upprätta. Jag trycker hårt på hur vi ser skogen som en biotop för mångbruk och inte bara för timmer och massaproduktion. En biotop där det finns utrymme både för rekreation, bärplockning, renbetning och skogsbruk.
Dessutom tar jag upp och berättar om de konflikter som finns och som har resulterat I flera domstolsprocesser mellan markägare och rennäring. För att det inte ska bli för tungt så har jag mycket bilder från skog och fjäll där man kan följa ett renskötselår I praktiken.
I Chile har mapucheindianerna fölorat markrättigheter under Pinochetregimens tid, marker som sedermera gick över till privata intressen I form av stora skogsbolag. Mapuche har inte ens rätt till tillträde till sina heliga platser som ligger i skogen. Det är fullständigt tillträdesförbud I skogarna för allmänheten.
Till Chiles fördel kan ändå nämnas att de nyligen skrev på ILO 169 om ursprungsfolks rättighetrer och avser att ratificera den I mitten av september. Flera stora skogsbolag är också på gång att FSC-cerifiera sig.
Fick en otroligt fin bok om Mapucheindianernas kultur i present.

På länken nedan kan ni se alla bilderna med kommentarer från min resa:

http://picasaweb.google.se/Olof.T.Johansson/Chile2009#

Inga kommentarer: