fredag 13 februari 2009

Arkivråtta

Idag var jag ledig från renskogen. Min kusin Nicklas tog hand om passningen. Renarna var rätt lugna men hade jagats under natten av en lofamilj.
Dagen ägnades i stället åt ett studiebesök på Landsarkivetiet, arrangerat av Ohtjsedäjjah-Sökarna , föreningen för dokumentation av samiska kulturlämningar där jag är ordförande. Vi 12 deltagande sökare fick en bra introduktion till hur arkivet kan nyttjas på bästa sätt. När vi p.g.a. snöförhållanden inte kan vara ute i fält och söka efter kulturlämningar så är arkiven ett bra substitut. I synnerhet när allt fler kartor och handlingar blivit digitaliserade och alltså sökbara via dator. Lantmäteriet har numera flertalet av sina gamla kartor scannade och tillgängliga på nätet.

Kartor kan ge en fingervisning om var det kan löna sig att leta kulturlämningar genom att namnet "Finn" (gammalt uttryck för same) ingår och pekar ut områden som nyttjats av samer. Exempelvis så har vi på en historisk karta (Generalstabens från 1903) hittat två "Lappkojor" strax utanför Östersund vid Kläppe. De är tydligt utmärkta och stigar leder dit. Vilka bodde där, när och varför? Svaret borde finnas någonstans i landsarkivets gömmor. En utmaning för oss att ta reda på.
På eftermiddagen hade vi styrelsemöte i Sökarna och planerade för vårens och sommarens aktiviteter. Har ni lust att hänga med? Kolla i så fall på vår hemsida, Ohtjsedäjjah-Sökarna .

1 kommentar:

Emma Grön sa...

Hmmm, för mig som utbildar mig till arkivarie känns rubrikvalet sådär...