måndag 9 februari 2009

Samernas Nationaldag 6 feb

Jag har varit usel med bloggandet. Inte för att det saknats teman att skriva om. Det har varit ett mentalt motstånd hos mig mot att skapa offentliga texter. Kanske för att jag gjort det för mycket under de senaste 30 åren. Jag ska försöka bättra mig så att det i vart fall motiverar att ha bloggen kvar.

I förra veckan var jag till Stockholm. Första gången på ett halvår. Tidigare år så var det flera gånger i månaden, ibland varje vecka. Jag hade nästan glömt bort hur vidrigt tråkigt vintervädret är i huvudstaden. Hur klarar människor av att bo där på vintern? Grått, regnigt, avgaser, trängsel, stress och jäkt.

Inte rätta stället att fira samernas nationaldag, 6 feb. direkt. Glädjande nog så hade Stockholmstidningarna inklusive gratistidningarna uppmärksammat nationaldagen på ett bra sätt. Den samiska flaggan hissades utanför stadshuset och på skansen var det officiellt firande. Påminner mig om att det bara är 20 år sedan som Jokkmokks kommun förbjöd att den samiska flaggan skulle få hissas utanför kommunhuset. Dåvarande kommunbossen skyllde på att den samiska flaggan var att likna vid en fackföreningsflagga eller organisationsflagga och en sådan kunde man ju inte hissa utanför kommunhuset. Tack och lov har nya vindar blåst, både i Jokkmokk och i övriga landet när det gäller respekten för det samiska folket och vår flagga (antagen på Samekonferensen i Åre 1986)


Anledningen till att jag var i Stockholm var ett uppföljningsmöte om resultaten från den andra övervakningsomgången av Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter på Rosenbad den 5-6 feb. där jag representerade Sametinget. Svenska Samernas Riksförbund representerades av
Viktoria Harnesk (Sápmis främste bloggare).

Syftet med mötet var att se vilka framsteg som gjorts i genomförandet av ramkonventionen i Sverige och att diskutera vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att följa upp slutsatserna i den rådgivande kommitténs yttrande och ministerkommitténs resolution.


De huvudområden som kommer att undersökas är:

  • Det institutionella och rättsliga ramverket
  • Nationella minoriteternas delaktighet
  • Minoritetsutbildning

    Resultatet av mötets diskussioner förväntas få stor betydelse för den pågående implementeringen av ramkonventionens övervakningsorgans slutsatser.
    Mitt anförande kan ni läsa på
Sametingets hemsida.

Inga kommentarer: